МЕТОД МОНІТОРИНГУ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОД
ПРИРОДНИХ БАСЕЙНІВ ЗА ХІМІЧНИМ СКЛАДОМ РІЧНИХ ЗОН
НАРОСТАННЯ ЛУСКИ РИБ

Yu.R. Datsiuk, S.S. Kryzhevych

Анотація


Розглянуто вміст 13 хімічних елементів у річних зонах наростання лус-
ки шестирічного коропа з р. Верещиця. Вміст елементів визначено рентге-
носпектральним мікрозондовим аналізом. Запропоновано використання та-
ких даних для моніторингу забруднення природних водойм шкідливими
хімічними домішками.
Ключові слова: метод моніторингу, хімічне забруднення вод, поверхне-
ві водойми, луска риб, річні зони наростання.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.