ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ЗМІНИ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПІДЗЕМНИХ ВОД ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЛЬВОВА

Надія Кремінь, Петро Волошин

Анотація


Охарактеризовано гідрогеологічні умови центральної частини Львова, характер та інтенсивність антропогенного навантаження, оцінено ступінь захищеності водоносних горизонтів від забруднення, проведено просторово-часовий аналіз змін хімічного складу підземних вод.

Підземні води урбанізованих територій зазнають суттєвих змін щодо хімічного складу, гідродинамічних властивостей, що виключає цей ресурс з господарського використання, зумовлює їхню агресивність до будівельних конструкцій, провокує розвиток небезпечних геологічних процесів.

Територія досліджень розташована у Львівській улоговині, утвореній долиною р. Полтва та її допливами. Підземні води досліджуваної території представлені строкатим комплексом четвертинних відкладів та накопичень верхньої крейди. Четвертинний водоносний горизонт поширений локально й простежується лише в межах днища Львівської улоговини. Цей горизонт є незахищеним від антропогенного забруднення. Верхньокрейдовий водоносний горизонт приурочений до тріщинуватих мергелів та належить до категорії недостатньо захищених. Завдяки наявності фільтраційних вікон між четвертинним і верхньокрейдовим водоносними горизонтами існує гідравлічний зв’язок.

З метою виявлення зв’язку просторово-часових змін хімічного складу підземних вод з характером та інтенсивністю антропогенного навантаження було використано такі компоненти хімічного складу підземних вод, як загальна мінералізація, вміст гідрокарбонатів, сульфатів, амонійного азоту та хлоридів.

З’ясовано, що найбільших антропогенних змін хімічного складу зазнали практично незахищені води четвертинного водоносного горизонту. Максимальні його зміни фіксують у сфері впливу полтвинського каналізаційного колектора. Води верхньокрейдового водоносного горизону найбільше змінені у північно-східній частині ділянки, у районі близького від поверхні залягання мергелів, перекритих лише техногенними накопиченнями. Виявлено суттєві сезонні зміни вмісту хлору у водах четвертинного водоносного горизонту

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgl.35.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.