ПАЛЕОНТОЛО-СТРАТИГРАФІЧНА ШКОЛА ІМЕНІ АКАДЕМІКА ОЛЕГА ВЯЛОВА У ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Антоніна Іваніна

Анотація


Наведено короткий історичний екскурс про становлення наукового напряму – палеонтології і стратиграфії – та виникнення палеонтолого-стратиграфічної школи у Львівському університеті на геологічному факультеті. Палеонтоло-стратиграфічна наукова школа імені О. С. Вялова зародилась у 80‑90-х роках ХІХ ст., остаточно сформована в середині ХХ ст. У Львівському університеті за всю історію палеонтолого-стратиграфічними дослідженнями охоплено значне коло викопних організмів (спори, пилок, нанофосилії, форамініфери, остракоди, губки, молюски, агнати, риби, макрорештки рослин, іхнофосилії тощо), виявлених у відкладах від силуру до неогену різних геологічних регіонів. Загалом за період існування школи видано понад 2 500 наукових публікацій, у тім числі 60 монографій, 14 навчально-методичних посібників, стратиграфічні схеми і біозональні шкали різних структурно-тектонічних одиниць, монографічно описано понад 1 300 видів (з них – 209 нові) організмів з різновікових відкладів геологічних регіонів України. Найяскравішим представником палеонтолого-стратиграфічної школи є академік О. С. Вялов, учений світового значення, розробник новітнього напряму палеонтологічних досліджень – іхнології, організатор Українського палеонтологічного товариства, ініціатор видання “Палеонтологічного збірника”. Його ім’я присвоєно палеонтолого-статиграфічній науковій школі Львівського університету, засновником якої він є. Нині школу палеонтологів і стратиграфів геологічного факультету очолює професор Р. Й. Лещух. У її складі є сім працівників, які поєднують викладацьку, наукову, просвітницьку діяльність та успішно втілюють головну мету діяльності школи – передання студентській аудиторії новітніх знань з геології осадових порід, популяризація і всебічний розвиток палеонтології, стратиграфії, еволюції біосфери, наук про утворення осадових порід і корисні копалини, які вони містять. 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.