Фінансування журналу

Видавець

ISSN 2078-6425 (Print) 

Видавець: Львівський національний університет імені Івана Франка

Виходить з 1962 р.

Періодичність виходу журналу: один раз на рік

 

 Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14604-3580Р від 28.10.2008 р.

Мови публікування: українська або англійська

DOI: 10.30970/vgl.