№ 36 (2009)

Випуск 36

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2009.36

Зміст

Y. Adamenko, M. Ambroziak
PDF
А. Baitsar
PDF
M. Baranovsky
PDF
L. Bezruchko
PDF
V. Bezugliy
PDF
G. Bіlyk
PDF
A. Bogutskiy, P. Voloshyn
PDF
I. Voloshyn, O. Sobechko
PDF
M. Haba, O. Perkhach
PDF
O. Gladkyj
PDF
U. Horbal
PDF
P. Horishnyy
PDF
V. Grekh, T. Knyaz, S. Kukurudza
PDF
T. Gurska
PDF
V. Gutsuliak, K. Mukha
PDF
Natalia Dnistryanska
PDF
M. Dnistryanskyy, B. Zhulkanych
PDF
Y. Zinko
PDF
А. Ivanov
PDF
F. Kiptach
PDF
O. Klapchuk
PDF
Т. Kobernichenko, M. Syrotyuk
PDF
T. Кorbyak, P. Тretyakov
PDF
I. Koynova, D. Kovpak
PDF
L. Kosyk
PDF
L. Kostiv
PDF
H. Labinska
PDF
R. Lozynskyy
PDF
M. Malska
PDF
M. Mykyta
PDF
N. Palamarchuk
PDF
I. Pandyak
PDF
N. Pankiv
PDF
H. Podvirna
PDF
N. Prytsyuk
PDF
M. Rutynskyi
PDF
O. Sklyarska
PDF
P. Telish, I. Rozhko
PDF
V. Trygub
PDF
L. Tsyutsyura
PDF
P. Shtoyko
PDF
M. Dnistryanskyy
PDF
A. Bogutskiy
PDF