ҐРУНТОВО-КАРТОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

P. Voitkiv, S. Кravtsiv

Анотація


Проаналізовано історичні аспекти ґрунтово-картографічних досліджень Українських Карпат. Схарактеризовано наукові досягнення зарубіжних і вітчизняних дослідників з питань картографування ґрунтів та складання ґрунтових карт на різних етапах перебування цієї території в складі тієї чи іншої держави.


Ключові слова


ґрунти, Українські Карпати, ґрунтова карта, ґрунтово-картографічні дослідження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрианов М. С. Вертикальная термическая зональность Советских Карпат / М. С. Андрианов // Геогр. сб. – Вып. 4. – 1957. – С. 180–188.

Андрущенко Г. О. Ґрунти Західних областей УРСР / Г. О. Андрущенко. – Львів; Дубляни, 1970. – Ч. 2. – 114 с.

Атлас почв Украинской ССР / под ред. Н. К. Крупского, Н. И. Полупана. – К. : Урожай, 1979.

Вернандер Н. Б. О бурых лесных и близких к ним почвах / Н. Б. Вернандер // Труды Укр. НИИ Соцземледелия. – К., 1951. – Т. 4. – С. 25–35.

Войтків П. С. Буроземи пралісів Українських Карпат: монографія / П. С. Войтків, С. П. Позняк. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2009. –244 с.

Войтків П. Історія дослідження буроземів Українських Карпат / Петро Войтків // Історія української географії: всеукр. науково-теоретичний часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – Вип. 15. – С. 75–81.

Гоголев И. Н. Бурые горно-лесные почвы Советских Карпат: дис. на соискание науч. степени д-ра с.-х. наук / И. Н. Гоголев. – Львов, 1965. – 484 с.

Канивец В. И. Буроземы в горно-луговом поясе Украинских Карпат и вопросы генезиса почв буроземного типа / В. И. Канивец // Почвоведение. – М., 1980. – № 8. – С. 108–117.

Канивец В. И. О буроземах и дерново-подзолистых почвах / В. И. Канивец // Почвоведение. – М., 1978. – № 5. – С. 150–159.

Пастернак П. С. Взаимодействие между лесом и почвой в основных типах леса Украинских Карпат: дис. на соискание ученой степени доктора с.-х. наук / П. С. Пастернак. – Ивано-Франковск, 1968. – Ч. 1, 2. – 560 с.

Пастернак П. С. Ґрунти / П. С. Пастернак. – Ужгород: Карпати, 1980. – С. 12–18.Польчина С. М. Ґрунти Українських Карпат у світовій реферативній базі ґрунтових ресурсів WRB / С. М. Польчина // Вісн. Одеськ. націон. уні-ту. Географ. та геолог. науки. – Одеса – 2009. – Том 14. – Вип. 7. – С. 180–187.

Руднева Е. Н. Почвенный покров Закарпатской области / Е. Н. Руднева. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 226 с.

Шубер П. М. Ландшафтна обумовленість диференціації ґрунтового покриву Українських Карпат: дис. канд. геогр. наук / Шубер Павло Михайлович. – Львів, 1994. – 338 с
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2013.46.1424

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)