ДІАЛОГ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНА ПРАКТИКА

Volodymyr Fed

Анотація


Проаналізовано діалог як один із видів соціокультурних практик у глобальному аспекті
взаємовпливу цих практик – діалозі культур. Особливу увагу звернено на мовний чинник як
основу етнобуття та проекту інтеграційних процесів. Наголошено на необхідності синтезу
історичних традицій на основі парадигми демократичності, що в сучасних умовах сприяє
культивуванню гуманізму та автентичної діалогічності. В епоху глобалізації життєво
необхідною є розробка тих мовних стратегій інтеграції, які передбачають використання
національної мови в практиках культуротворення в усіх сферах соціального дискурсу.
Практична реалізація передбачає експлікацію певних принципів світоглядного значення в
конкретних просторово-часових вимірах, тому засадами практичної реалізації діалогу
виступають його світоглядні принципи, зокрема гуманістичності, демократичності,
толерантності.
Ключові слова: діалог, глобалізація, інтеграція, асиміляція, демократія, культуротворчість.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.