СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ДО 25-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ

Andriy Synytsya

Анотація


У статті з’ясовано особливості поступу історико-філософських досліджень, які проводили науковці Львівського університету від часу його заснування. Пояснено, чому в часи єзуїтської системи освіти університетські виклади історії філософії не дали відчутних результатів, але були дещо інтенсифіковані на хвилі популярності німецької філософії у кінці XVIII – на початку ХІХ ст. й, зокрема, репрезентовані у творчості П. Лодія. Як засвідчено у дослідженні, перший з відомих навчальних курсів, присвячених історії філософії, в Університеті прочитав М. Липинський 170 років тому (у 1850–1851 н. р.). Проаналізовано, яке місце і роль історико-філософській думці відводили К. Твардовський і його учні, хоча й зазначено, що справжнього розквіту вона набула з приходом А.С. Брагінця, який суттєво активізував вивчення історії української філософії й зокрема творчості Івана Франка. Окремо звернуто увагу на ті процеси, які передували створенню кафедри історії філософії, що стала функціонувати в Університеті з 1 вересня 1995 року. Проаналізовано основні здобутки викладачів кафедри за період її функціонування, які розбито на три напрями – історію зарубіжної й української філософії, а також логіку. Зауважено, що у вивченні зарубіжної філософії на кафедрі чимало уваги приділено як античним чи середньовічним філософським системам, так і сучасним концепціям у межах і аналітичної, і континентальної філософії; дослідження української філософії охопили погляди чималої плеяди мислителів (з Львівського університету, Києво-Могилянської академії й інших освітніх осередків), що суттєво збагатили духовну культуру українського народу; а наукові розвідки з логіки були присвячені особливостям її застосування в філософській, правничій і математичній площинах. Здійснено спробу представити наукову генеалогію викладачів кафедри. Разом з тим наведено основні відомості про підготовлені на кафедрі наукові кадри. Стверджено, що завдяки діяльності викладачів кафедри історія зарубіжної філософії стала більш проясненою й осмисленою в контексті української духовної культури, а українська філософська думка – більш відомою у світі

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.