ПОШУК ЦІННІСНОГО БАЛАНСУ МІЖ ЗАДАНИМ І СТВОРЕНИМ У ВИЗНАЧЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ПРАГМАТИЗМУ (РЕЦЕПЦІЯ ГАНСОМ ЙОАСОМ ІДЕЙ ФІЛОСОФІЇ ЦІННОСТЕЙ)

Zoya Shevchenko

Анотація


Констатовано, що витіснення функціоналізмом субстанціоналізму практично реалізовувалось через піднесення емпіричної науки і особливо як поступове зростання авторитету еволюційної теорії Чарльза Дарвіна і посилення раціональної критики креаціонізму та метафізики. Зазначено, що саме соціальні цінності, а не функціональна відповідність результатів діяльності людини запитам надособистісних соціальних утворень виступають критерієм практичного успіху особистості. На прикладі аналізу функціональної критики концепції вищого Блага продемонстровано, що соціальна ідентичність особистості утверджується не на абстрактних функціональних характеристиках, а на конкретних ціннісних ангажованостях. Доведено, що завжди виявляється не лише помітним, але значущим і конститутивним перманентний незбіг і навіть розрив між наявними цінностями і цінностями бажаними. Метою цієї статті є – надати критичну оцінку проблемі ролі цінностей в утвердженні соціальної ідентичності на прикладі сучасної рецепції класичних філософських творів, присвячених проблемі цінностей, а також праці Ганса Йоаса «Виникнення цінностей». Доведено, що творення цінностей і є тим процесом, у якому виникають соціальні ідентичності як результат практичного соціального конструктивізму. Соціальні ідентичності існують доти, доки їх творці мають наснагу колективно вкладати у них певні цінності і захищати ці цінності у нормативний спосіб.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.