ЯКИМ БУДЕ МАЙБУТНЄ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР У ГЛОБАЛЬНУ ЕПОХУ?

Liudmyla Ryzhak

Анотація


Розглянуто функціонування національних культур у контексті зростаючих глобалізаційних інтегративних тенденцій. Їхню специфіку в ХХІ ст. визначають високі технології, передовсім інформаційно-комунікативні та Інтернет-мережеві. Досліджено становлення глобальної інформаційної культури як феномену Інтернет-комп’ютерної віртуалізації. Стверджується, що віртуальна глобалізаційна комунікація супроводжується культурною стандартизацією, загрожуючи самобутності та різноманіттю національних культур. З’ясовано, що водночас інтернет-мережеві технології надають безпрецедентні можливості для діалогу національних культур та творення глобальної культури як глобальної мішаниці. Для відносин між національними культурами у ХХІ столітті характерний інтеркультуралізм, що призводить до гібридизації культур та збагачення культурних практик. Розкрито глокалізаційні можливості національних культур, які дають змогу віднаходити адекватні відповіді на виклики глобалізації та убезпечувати свою національно-культурну самобутність. Підкреслюється, що, незважаючи на тенденції глобалізації та зростаючу взаємозв’язаність та взаємозалежність національних культур, а також їх гібридизацію, вони не втрачають своєї ідентичності, оскільки кожна національна культура вкорінена в історичному минулому, що надає їй життєвої сили. Стверджується, що національні культури навряд чи зникнуть, зокрема, через тривалу привабливість національної ідентичності, її суспільно-політичних та морально-естетичних цінностей, які окреслюють смисловий горизонт цивілізаційного прогресу. Навіть з перспективою реалізації стратегії сталого розвитку та просування глобального гуманізму як нового світового порядку інтерес до культурної ідентичності залишатиметься. Світова спільнота в XXI столітті сприятиме досягненню національної різноманітності в єдності, яку пропагують європейці.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.