САМООСВІТА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Iryna Koliada

Анотація


Розглянуто самоосвітню діяльність як соціокультурне явище в умовах розвитку інформаційного суспільства. Розкрито її інформаційну природу, що ґрунтується на використанні інформаційнокомунікаційних технологій. В статті проведено аналіз історичних періодів соціального розвитку суспільства з визначенням вимог, які висуває інформаційне суспільство до особистості. Розкрито зміст самоосвіти особистості та соціально-професійних груп як інформаційно-забезпечувальну діяльність, спрямовану на задоволення потреб у соціалізації, самореалізації, підвищенні культурного рівня. Досліджуючи ґенезу самоосвіти в її розвитку, виокремлено її соціальний та культурологічний складник. Це дозволило обґрунтувати соціальні функції самоосвітньої діяльності в загальнокультурному розвитку особистості та її професійному зростанні. При цьому поза увагою не лишилися процеси цивілізаційного розвитку інформаційного суспільства і суспільства знань та пов’язані з ними соціокультурні трансформаційні. Неперервність освіти розглянуто як філософську концепцію, де самоосвітня діяльність є процесом, що охоплює все життя людини. Наслідки глобалізації, що змінюють тип мислення, культурні цінності, соціально-економічні умови життя, створюють новий глобальний ринок праці, роблять непередбачуваним сучасний світ. Для більш ефективної професійної самореалізації людина повинна мати не тільки достатній фаховий рівень, але й широкі соціокультурні погляди, що ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та компетентностях. Компетентнісна характеристика самоосвіти переводить її у розряд духовних потреб особистості, формуючи інтелектуальні та культурні цінності суспільства. Як соціокультурне явище самоосвіта виступає одним із значущих елементів способу життя людини, який впливає на поведінку та свідомість окремої особистості та соціальних груп, а також допомагає соціалізації їх у суспільстві. Ключові слова: самоосвіта, інформаційне суспільство, суспільство знань, самовдосконалення особистості, соціалізація, освіта впродовж усього життя, соціокультурні трансформації.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.