Редакційна політика

Галузь та проблематика

Рубрики журналу

У Віснику публікуються статті на актуальні філософські проблеми за тематичними напрямками:  · онтологія,  гносеологія, феноменологія;   · соціальна  філософія та філософія історії; · філософська  антропологія, філософія культури; · історія  філософії; · філософська семіотика; · етика; · естетика; · філософія науки; · філософія мови  (лінгвістична філософія) і семіотика.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЛОСОФІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОЛІТОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПСИХОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОНТОЛОГІЯ Й ФІЛОСОФІЯ ПРИРОДИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті, після проходження якого автори отримують лист-підтвердження про прийняття статті до друку.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.