Контактна інформація

Поштова адреса

Редакція Вісника Львівського університету. Серія «Філософські науки». Кафедра філософії, філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка,  вул. Університетська 1, к. 316, м. Львів, 79000 Телефон: 032 23 94 372

Основна контактна особа

проф. Карась Анатолій Феодосійович
Головний редактор
Філософський факультет, кафедра філософії
Телефон: 032 23 94 372
Email: anatolijkaras@yahoo.com

Супровід та підтримка

Откович Катерина
Телефон: 032 23 94 372
Email: otkovychkateryna@yahoo.com