NEURAL NETWORK FORECASTING OF DEMAND AND SUPPLY IN THE LABOR MARKET OF UKRAINE BY TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY

N. Mishchuk, S. Pryima

Анотація


НЕЙРОМЕРЕЖНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розглянуто нові підходи до регулювання ринку праці, зокрема дослідження та прогнозування попиту і пропозиції робочої сили за видами економічної діяльності. Досліджено, що дисбаланс між попитом і пропозиціє на ринку праці спостерігається майже у всіх видах економічної діяльності. Встановлено істотність впливу сезонного фактору на процеси економічної активності населення.

Для ефективного управління ринком праці недостатньо знати його теперішній стан і те, як цей стан змінювався в минулому, необхідна інформація про траєкторію розвитку цього ринку у майбутньому. Тобто разом з оцінюванням стану й динаміки ринку праці потрібно мати прогноз попиту, пропозиції та інших характеристик цього ринку.

Для прогнозування кількості вакансій та кількості осіб, які мали статус безробіт­но­го за видами економічної діяльності запропоновано скористатись апаратом ней­ронних мереж. Нейронні мережі дозволяють моделювати лінійні та нелінійні залежності, мають здатність до узагальнення і виділення прихованих залежностей між вхідними і вихідними даними, що дає змогу побудувати адекватну математичну модель.

Вхідними факторами моделі для прогнозування кількості безробітних та кіль­ко­сті вакансій використано ряди даних  Державної служби зайнятості за три роки помісячно з січня 2016 року по лютий 2019 року.  Отримано прогнозні значення рівня зайнятості та безробіття на ринку праці України за видами економічної діяль­но­сті на серпень-жовтень 2019 року.  Прогнозні значення можуть бути використані ор­ганами державного управління для вдосконалення політики регулю­вання ринку праці.

Запропонований підхід дасть змогу  визначати заходи щодо стимулювання молоді до отримання професій і оволодіння спеціальностями, потребу в яких буде спрогнозовано з урахуванням потреб економіки взагалі і кожного регіону окремо.

Ключові слова: ринок праці, зайнятість, безробіття, прогнозування, нейронна мережа, управління.


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2019.57.0.4026

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.