КУПРОКОМПЛЕКСИ АМІНОНІТРИЛІВ: СИНТЕЗ І КРИСТАЛІЧНА 
СТРУКТУРА СПОЛУК Cu(I) З 3-(ДИАЛІЛАМІНО)ПРОПАННІТРИЛОМ ТА 
1,4-БІС(2-ЦІАНОЕТИЛ)ПІПЕРАЗИНОМ СКЛАДУ [Cu((C 3 H 5 ) 2 NC 2 H 4 CN)BF 4 ] I 
[Cu(NCC 2 H 4 NHC 4 H 8 NHC 2 H 4 CN) 0,5 Cl 2 ]

A. Lukyanova, E. Goreshnik, M. Myskiv

Анотація
З етанольних розчинів 3-(диаліламіно)пропаннітрилу, 1,4-біс(2-ціаноетил)піперазину 
та, відповідно, Cu(BF 4 ) 2 ·6H 2 O чи CuCl 2 ·2H 2 O, методом змінно-струмного електрохімічного 
синтезу отримано комплекси складу [Cu((C 3 H 5 ) 2 NC 2 H 4 CN)BF 4 ] (1) i 
[Cu(NCC 2 H 4 NHC 4 H 8 NHC 2 H 4 CN) 0,5 Cl 2 ] (2) і досліджено їхню кристалічну структуру методом 
монокристалу. Обидві сполуки кристалізуються в моноклінній сингонії: просторова група для 
1 Сm, a = 10,083(6), b = 7,925(3), c = 8,455(5) Å, β = 117,26(4) °, V = 600,6(1) Å3, Z = 2, 
Dс = 1,584(3) г/см 3
, R(F) = 0,046 для 872 незалежних відбить з F ≥ 4σ(F); для 2 пр. гр. Р2 1 /с, 
a = 7,4871(8), b = 16,210(1), c = 7,456(8) Å, β = 111,68(4) °, V = 840,8(1) Å3
, Z = 4, 
D c = 1,829(1) г/см 3
, R(F) = 0,078 для 1632 незалежних рефлексів з F ≥ 4σ(F). Тригонально-
пірамідальне оточення атома Cu(І) в структурі 1 сформоване двома зв’язками С=С, атомом N 
ціаногрупи cусідньої молекули ліганду та атомом F аніона BF 4−. Тетраедрична координація 
атома металу в структурі комплексу 2 утворена трьома атомами Cl і нітрильним атомом N 
катіона 1,4-біс(2-ціаноетил)піперазинію. 

Ключові слова: π,π,σ- і σ-комплекси Cu(I), амінонітрили, кристалічна структура.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.