ВЗАЄМОДІЯ КОМПОНЕНТІВ У СИСТЕМІ Ho–Hf–Fe ТА ВОДНЕСОРБЦІЙНА 
ЗДАТНІСТЬ СПЛАВІВ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ Ho 2-x Hf x Fe 2 (0 ≤ x ≤ 0,51)

A. Lukyanova, V. Levytskyy, V. Babizhetskyy, O. Myakush, B. Kotur

Анотація


  
На підставі рентгенофазового, рентгеноструктурного аналізів та енергодисперсійної 
рентгенівської спектроскопії побудовано ізотермічний переріз діаграми стану системи 
Ho–Hf–Fe при 800 °С. Виявлено існування трьох твердих розчинів заміщення на основі бінар-
них сполук Hо 2 Fe 17 (Hо 2-x Hf x Fe 17 , 0 ≤ x ≤ 1,14; СТ Th 2 Ni 17 ; СП hP38; ПГ P6 3 /mmc; а = 0,8431(4)–
0,8443(4) нм; с= 0,8302(5)–0,8204(7) нм); HoFe 3 (Ho 1-x Hf x Fe 3 , 0 ≤ x ≤ 0,48; СТ PuNi 3 ; СП hR36; ПГ 
R3m; а = 0,5098(3)–0,5051(1) нм; с = 2,446(3)–2,422(1) нм); HoFe 2 (Ho 1-x Hf x Fe 2 , 0 ≤ x ≤ 0,51; СТ 
MgCu 2 ; СП cF24; ПГ Fd3m; а = 0,7315(2)–0,7185(3) нм). 
Досліджено воднесорбційні властивості чотирьох сплавів твердого розчину Ho 1–x Hf x Fe 2 
(х = 0; 0,1; 0,2; 0,4). Гідрування бінарної сполуки HoFe 2 зумовлює зниження симетрії її 
структури (HoFe 2 – кубічна, СТ MgCu 2 ; HoFe 2 Н 4,39 – тригональна, СТ TbFe 2 ). Гідриди сплавів 
Ho 1–x Hf x Fe 2 (x = 0,1; 0,2) зберігають структуру відповідних негідрованих зразків. Заміщення 
Гольмію на Гафній суттєво знижує воднесорбційну ємність сплавів. Зразки Ho 0,6 Hf 0,4 Fe 2 та 
Hf 1–x Ho x Fe 2 (х = 0; 0,1; 0,2; 0,4) за кімнатної температури та тиску Н 2 0,1 МПа водню не 
поглинають.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.