СИНТЕЗ НОВИХ 1,2,3-ТРИАЗОЛІЛ-5-ІЛІДЕНОВИХ КОМПЛЕКСІВ АРҐЕНТУМУ (І)

R. Savka, N. Pokhodylo, M. Obushak

Анотація


Купрум (I)-каталітичним циклоприєднанням бензилазиду і 1-нафтил-метилазиду до
фенілацетилену отримано 1-бензил-4-феніл-1Н-1,2,3-триазол та 1-(нафтален-1-ілметил)-4-
феніл-1Н-1,2,3-триазол. Алкілуванням синтезованих триазолів метил йодидом одержали 1-
бензил-3-метил-4-феніл-1Н-1,2,3-триазол-3-ій йодид і 3-метил-1-(нафтален-1-ілметил)-4-феніл-
1Н-1,2,3-триазол-3-ій йодид. Утворені солі містять кислий протон у п’ятому положенні
триазольного циклу і легко реагують з такою слабкою основою, як арґентум (I) оксид,
утворюючи відповідні 1,2,3-триазол-5-іліденові комплекси арґентуму (I).

Ключові слова: азиди, бензилазид, 1,2,3-триазол, click-хімія, N-гетероциклічні карбени,
циклоприєднання.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.