ДОСЛІДЖЕННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ HfNi 1-x Rh x Sn.

II. Електрокінетичні та магнітні характеристики

Yu. Stadnyk, V.A. Romaka, V. Krajovskii, V.V. Romaka, A. Horyn, P. Starodub

Анотація


Досліджено  температурні  та  концентраційні  залежності  електрокінетичних, енергетичних та магнітних характеристик напівпровідникового твердого розчину HfNi 1-x Rh x Sn у  концентраційному  діапазоні  х  =  0–0,10.  Уведення  атомів  Rh  у  структуру  сполуки  HfNiSn заміщенням  атомів  Ni  супроводжується  генеруванням  структурних  дефектів  акцепторної природи, концентрація яких зростає зі збільшенням вмісту атомів Rh, що призводить спочатку до збільшення ступеня компенсації напівпровідника HfNi 1-x Rh x Sn, а при концентраціях х ≈ 0,02 відбувається  його  перекомпенсація.  У  цьому  разі  відбувається  зміна  типу  основних  носіїв струму  від  електронів  до  дірок.  Експериментальні  результати   узгоджуються  з  результатами теоретичних досліджень електронної структури HfNi 1-x Rh x Sn.

 Ключові  слова:  напівпровідник,  електропровідність,  термо-е.р.с.,  магнітна сприйнятливість.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.