Інформація про автора

Zhuk, O., Україна

  • № 65 (2014): Випуск 65 - Ботаніка
    ІМЕННІ КОЛЕКЦІЇ ХІХ-ХХ стОЛІть У ГЕРБАРІЇ ЛьВІВсьКОГО НАЦІОНАЛьНОГО УНІВЕРсИтЕтУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
    Анотація  PDF