ЗБІРКА МОХІВ Ю. ЮНДЗІЛА В ГЕРБАРІЇ KW-B

V. Virchenko

Анотація


Професор Юзеф Юндзіл (1794–1877) – польський ботанік, який досліджував флору Литви, насамперед криптогамні рослини. Після закінчення університету він працював помічником, а згодом директором ботанічного саду в м. Вільно. У 1823-32 рр. викладав ботаніку у Віленському університеті. Відомий своєю працею «Опис дикорослих і культивованих рослин у Литві, на Волині, Поділлі та Україні» (1830). Майже все своє життя науковець збирав рослини, особливу увагу приділяв мохоподібним. Більша частина зборів науковця зберігається в гербарії Інституту ботаніки ім. В. Шафера ПАН у Кракові (KRAM).
У бріологічному гербарії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (KW-B) зберігається колекція мохів, зібрана в березні-квітні 1823 р. у м. Вільно. Вона укладена у вигляді саморобного зошита і містить 21 вид із 12 родів. Крім власне зразків мохів, тут також наводяться описи видів, малюнки та польські назви рослин. Аналізу цієї збірки, автором якої, ймовірно, є Ю. Юндзіл, присвячена ця стаття.


Ключові слова


мохи, історична колекція, Ю. Юндзіл, гербарій KW-B

Повний текст:

PDF

Посилання


Boiko M.F. Cheklist mokhopodibnykh Ukrainy. Kherson: Ailant, 2008. 232 s.

Jundziłł J. Opisanie roŚlin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących, jako i oswojonych podług wydania 16 układu roślin Linneusza. Wilno: Józef Zawadzki, 1830. XII. 583 s.

Köhler P. Józef Jundziłł// Wiadomości botaniczne. 1998. Vol. 42. № 2. P. 87-89.

Mowszowicz J. Conspectus Florae Vilnensis // Societatis Scientarum Lodziensis. 1957. № 47. 170 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2018.78.26

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.