РОЛЬ ГЕРБАРІЇВ У ВИВЧЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО КОМІТЕТУ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ПРИРОДИ У 1926-1930 РОКАХ

O. Vasyliuk

Анотація


Створення пам’яток природи та заповідників у 1920-х роках ґрунтувалося на виявленні типових і унікальних з ботанічного погляду репрезентативних ділянок дикої природи. До цієї роботи залучали широке коло краєзнавців, біологів, лісівників, учителів. Серед їхніх завдань були і збори гербаріїв, які аналізувалися кваліфікованими ботаніками у Харкові, що був на той час центром не лише УРСР, а й організації природоохоронної роботи. Вивчення збережених з того часу гербаріїв дає змогу зрозуміти, яким чином була організована природоохоронна робота, а також порівняти рослинність заповідників того часу з тими ж територіями сьогодні.

Ключові слова


охорона природи, гербарії, історія науки, заповідна справа, національні природні парки, заповідники

Повний текст:

PDF

Посилання


Averin V.H. Ekskursiia na o. Churiuk // Materialy okhorony pryrody na Ukraini, 1928. T. 1. S. 83–88.

Brauner A.A. Po prymorskym y peschanym zapovednykam Ukrayny. I Poezdka na ostrov Dzharylhach // Ukr. myslyvets ta rybalka. 1929. № 8. S. 9-12.

Vasylkovskyi A.P. Perechen uchastkov y otdelnykh obektov pryrody, zasluzhyvaiushchykh okhrany // Kraevedenye. 1929. T. 6. № 6. S. 362–378.

Vidomosti pro zakonopolozhennia po okhoroni pryrody, orhanizatsiiu UKOPPa ta yoho robotu (pryblyzno 1934) // TsDAVO. F. 2. Op. 7. Spr. 72. Ark. 122.

Donbas zapovidnyi. Donetsk, 2003. 159 s.

Zvit pro diialnist UKOPP za rechenets vid 12 liutoho 1928 r. po 1 kvitnia 1929 r. (prohrama roboty I Plenumu Komitetu) // TsDAVO. F. 166. Op. 6. Spr. 9388. Ark. 33.

Lavrenko Ye. Roslynnist tsilynnykh stepiv Ukrainy // Kraieznavstvo. 1928. № 6-10. S.10-33.

Lavrenko Ye., Pohrebniak P. Lisovi pamiatky pryrody na Ukraini ta yikh okhorona // Kraieznavstvo. 1929. № 3/10. S. 10-30.

Lavrenko Ye. Okhorona pryrody na Ukraini // Visnyk pryrodoznavstva. 1927. № 3-4. S.165.

Materialy pro stvorennia zapovidnykiv na terytorii Ukrainy ta okhorony yikh / postanovy, protokoly, poiasniuvalni zapysky, koshtorysy, reiestry pamiatok, akty, lystuvannia /1926-1928 // TsDAVO. F.166. Op. 6. Spr. 9446.

Medvedev S.Y. O rasprostranenyy nasekomykh v Yuzhnom Zadneprove. Predvarytelnoe soobshchenye // Visti derzhavnoho stepovoho zapovidnyka «Chapli» (k. Askaniia-Nova). 1929. T. 7. S. 5-27.

Polozhennia pro Derzhavni Nadmorski zapovidnyky // Materialy okhorony pryrody Ukrainy. 1928. Vyp. 1. S.183-185.

Portenko L.A. Materyaly po orhanyzatsyy ptychykh zapovednykov na Syvashe v Chernom more. Poezdka na Churiuk // Ukr. okhotnyk y rybolov. 1925. № 2. S. 20-23.

Portenko L.A. Orhanyzatsyia ptycheho zapovednyka na ostrove Dzharylhach // Ukr. okhotnyk y rybolov, 1925. № 9. S. 24-27.

Postryhan S. Do vyvchennia flory Ukrainy // Kraieznavstvo. 1927. № 2. S. 15-21.

Proektovanyi Derzhavnyi piskovyi zapovidnyk Dniprovskoho nyzu // Okhorona pamiatok pryrody na Ukraini. 1928. Zb. 2. S. 1-10.

Snihirevskyi S.I. Spysok ptakhiv, shcho yikh sposterihaly na ostrovakh Syvasha - Petrivka ta Uzghui-Tuhai z 13 po 15 travnia 1922 // Ukr. zool. zhurnal. 1923. №. 2. S. 9-10.

Shapleman M. Deshcho pro nadmorski zapovidnyky // Visnyk pryrodoznavstva. 1931. № 1/2. S. 65-66.

Sharleman M. Po zapovidnykakh pivdnia Ukrainy // Okhorona pryrody na Ukraini. 1928. S. 15.

Sharleman M. Deshcho pro nadmorski zapovidnyky // Ukrainskyi myslyvets ta rybalka. 1929. № 2/3. S. 9-11.

Sharleman M. Okhorona pryrody // Ukraina: Naukovyi Dvokhmisiachnyk Ukrainoznavstva. 1928. Kn. 5. S. 131-132.

Sharleman M. Okhorona pryrody na Ukraini // Proletarska pravda. 1927. № 262 (1875).

Sharleman M. Okhorona pryrody ta zbyrannia vidomostei pro tvaryn «pamiatky pryrody» // Vyvchaimo pryrodu kraiu. Zbirnyk statei pro metody vyvchannia pryrody ta zbyrannia kolektsii. K., 1932. S. 105-112.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2018.78.25

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.