ГЕРБАРНИЙ ФОНД (АА) ІНСТИТУТУ БОТАНІКИ ТА ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН: ЗАСНУВАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

G. Sitpayeva, S. Mukhtubayeva, G. Kudabayeva

Анотація


Гербарій Інституту ботаніки та інтродукції рослин (АА) є складовою частиною національного надбання Республіки Казахстан.
Колекції Гербарію, в яких зберігається близько 259 тис. зразків мохів, голонасінних і покритонасінних, 150 тис. зразків грибів і лишайників, майже повністю репрезентують флору Казахстану, яка налічує понад 6 тис. видів судинних рослин, 500 видів мохів, 5 тис. видів грибів, 2 тис. видів водоростей, 500 видів лишайників.
Гербарні фонди почали формуватись у 1932 р., переважно за рахунок матеріалів, надісланих з різних ботанічних центрів. Надзвичайно цінними є збори 1820–1860 р.р. з території Казахстану А. Шренка, Г.С. Кареліна, І.П. Кірілова, І.Г. Борщова, Е.Л. Регеля. Пізніше Гербарій поповнився колекціями відомих ботаніків Н.В.Павлова, Г.К.Шишкіна, М.Н. Неводовського.
Значний вклад у формування колекцій Гербарію було здійснено співробітниками Інституту в ході підготовки 9 томного видання «Флора Казахстану (1956–1966) та «Визначника рослин Казахстану» (1969–1972). Ціла низка інших флористичних публікацій базувалася на вивченні колекцій видів рослин Гербарію. Серед цих публікацій варто згадати «Визначник бур’янів Казахстану» (Оразова, 1972), «Флора і рослинність заповідника Аксу Ябагли» (Кармишева, 1973), «Кульбаби Казахстану і Центральної Азії» (Оразова, 1975), «Флора і рослинність західних схилів Таласького Алатау» (Кармишев, 1984) тощо.
Гербарні колекції організовано за системою Енґлера з розподілом на 29 флористичних районів, прийнятих у «Флорі Казахстану». Крім того, у Гербарії є збори з Центральної Азії, європейської частини колишнього СРСР, Криму і Кавказу, Сибіру, Далекого Сходу та закордонних країн.
У Гербарії виконувалась низка проектів і програм, спрямованих на збереження, збагачення і розвиток колекцій, розпочалося формування бази даних судинних рослин та їхнього оцифрування.
У Гербарії зберігається 354 типових зразки видів рослин (типи й ізотипи), серед них - описані співробітниками Інституту 250 нових видів рослин.
Для збереження належного використання інформації, яка міститься у фондах Гербарію АА, Інститут ботаніки та інтродукції рослин ініціював процедуру надання Гербарію статусу Національного надбання.


Ключові слова


гербарій АА, Інститут ботаніки та інтродукції рослин, Казахстан

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Laboratory of the Flora of Higher Plants // Institute of Botany and Phytointroduction. Almaty, 2007. P. 62–73.

Laboratory of the Flora of Higher Plants // Yearbook (dedicated to the 80th Anniversary of the Institute of Botany and Phytointroduction of RK CS MES). Almaty, 2012. P. 7–21.

Laboratory of the Flora of Higher Plants // Yearbook (dedicated to the 85th Anniversary of the Institute of Botany and Phytointroduction of RK CS MES). Almaty, 2017. P. 48–67.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2018.78.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.