НАДПОРЯДОК  LILIANAE В ГЕРБАРІЇ КАЗАХСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬ-ФАРАБІ, СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

A. Ivashchenko, N. Mukhitdinov, K. Abidkulova

Анотація


Вперше автори проаналізували представленість надпорядку Lilianae в науковому гербаріі найбільшого університету Республіки Казахстан – Казахського національного університету імені Аль-Фарабі.
Із п’яти порядків, 13 родин, 46 родів і 304 видів Lilianae, відомих з Казахстану (відповідно до системи А.Л.Тахтаджяна 1987 р.), в гербарії зберігаються представники 11 родин, 30 родів і 146 видів. Таким чином, у гербарії представлено 84,5 % родин, 65,2 % родів і 47,7 % видів Lilianae флори Казахстану.
З часу публікації «Флора Казахстану» Lilianae в цілому та її найбільші роди, такі як Allium L., Gagea Salisb. і, зокрема, Tulipa L., в результаті відкриття нових видів, таксономічних ревізій та географічних знахідок поповнилися новими представниками. У результаті аналізу списків і доповнень, опублікованих після завершення праці «Флора Казахстану», ми з’ясували, що чисельність представлених у гербарії згаданих вище трьох родів зросла відповідно на 14, 11 і 8 видів. Крім того, були виявлені у флорі Казахстану представники кількох інших родів, серед них Juno capnoides Vved., Dactylorhiza longifolia (Künge) Orlova та Hemerocallis lilio-asphodelus L.
Більшість зразків, представлених у гербарії, були зібрані в першій половині XX ст. ст. Серед колекціонерів є відомі флористи, геоботаніки, спеціалісти з природних ресурсів, серед яких академіки Російської академії наук Н.В. Павлов і Б.А. Биков, а також відомі вчені В.П. Голоскоков, Л.Ф. Демидовська, Л.А. Демченко, В.С. Корнілов, В.П. Михайлова, Н.Т. Агеєва та багато інших.
Особливий інтерес становлять найстаріші зразки гербарію, які були зібрані А. Шренком ще 176 років тому (Allium caesium Schrenk, червень 1842 р.), а також новітні знахідки, такі як, наприклад, зібрані К.Т. Абідкуловою у травні 2018 р. Fritillaria pallidiflora Schrenk, Tulipa brachystemon Regel, T. heterophylla (Regel) Baker, Т. ostrowskiana Regel, T. dasystemon (Regel) Regel і багато інших.
Відсутність у гербарії зразків, які представляють більше десяти родів і половину видів Lilianae, спонукає до продовження наукових досліджень й активації зусиль із колекціонування шляхом цілеспрямованої польової роботи.


Ключові слова


науковий гербарій, надпорядок Lilianae, таксон, зразок, колектори

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Abdulina S.A. Checklist of vascular plants of Kazakhstan. Almaty, 1999. 187 p. (In Russian, English, Kazakh).

Abdulina S.A., Ivashchenko A.A. Supplement to the list of “Vascular Plants of Kazakhstan” // Mater. sci. Conf. “Results and prospects for the development of botanical science in Kazakhstan”, dedicated to the 70th anniversary of the Institute of Botany and Phyto-Introduction. Almaty, 2002. S. 6-10. (In Russian).

Epictetov V., Belyalov O.V. New species of Tulipa l. (Liliaceae) from Kazakhstan // Turczaninowia. 2013. Vol. 16. №3. R. 5-7. (In Russian).

Everett D. The genus Tulipa. Tulips of the World. Kew publishing. 2013. 380 p.

Flora of Kazakhstan. Alma-Ata. 1958. Vol. 2. 293 s. (In Russian).

Friesen N., Fritsch R.M., Blattner F.R. Phylogeny and new intragenic classification of Allium (Alliaceae) based on nuclear ribosomal DNA ITS sequences // Aliso. 2006. Vol. 22. P. 372–395.

Ivashchenko A.A. Floristic novelties of the Kazakh Tien Shan // Floristic exploration of Kazakhstan and conservation of its flora. Almaty. 2001. R. 46–50 (In Russian).

Ivashchenko A.A. Tulips and other bulbous plants of Kazakhstan. Almaty. 2005. 192 r. (In Russian, English).

Ivashchenko A.A., Abidkulova K.T., Nelina N.V. Contribution of Yu.A. Kotukhov in the study of ferns of the Kazakh Altai // Proceedings of the International. sci. conf. “Actual issues of conservation of biological diversity. Introduction of Plants “, dedicated to the 80th anniversary of the Altai Botanical Garden (June 17–19, 2015). Ridder. 2015. R. 367–373. (In Russian).

Ivashchenko A.A. Monitoring wild-growing tulips in nature and in culture / / Materials Inter. scientific and practical conference dedicated to the 75th anniversary of Saparov K.A. Almaty. 2017. R. 35 (In Russian).

Kotukhov Yu.A. List of vascular plants of the Kazakhstan Altai // Botanical studies of Siberia and Kazakhstan. Barnaul. 2005. Issue 11. P.11–83. (In Russian).

Levichev I.G. Synopsis of the genus Gagea (Liliaceae) of the Western Tien Shan // Bot. Journal. 1990. Vol. 75. P. 225–234. (In Russian).

Levichev I.G. Phytogeographical analysis of the genus Gagea Salisb. (Liliaceae). Komarovia. 1999. № 1. P. 47–59. (In Russian).

Perezhogin Yu.V. New species of tulip from North Kazakhstan // Bot. Journal. 2013. Vol. 98. № 12. P. 1558–1563. (In Russian).

Takhtadzhyan A.L. Systematics of Magnoliophytes. L.: Nauka. 1987. 439 p. (In Russian).

The Red Data Book of Kazakhstan. Vol. 2. Part I. Plants. Astana: Art Print XXI. 2014. 452 p. (In Russian, Kazakh, English).

Zonneveld B.J.M. The systematic value of nuclear genome size for “all” species of Tulipa L. (Liliaceae) // Plant. Syst. Evol. 2009. Vol. 281. P. 217-245.

Zonneveld B.J.M., de Groot J.J. Tulipa kolbintsevii Zonn., a new species from Eastern Kazakhstan // Plant. Syst. Evol. 2013. Vol. 298. Issue 7. P. 1293-1296.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2018.78.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.