РОЛЬ ГЕРБАРІЮ ОЙЦОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ (ПІВДЕННА ПОЛЬЩА) В ДОСЛІДЖЕННЯХ РІЗНОМАНІТТЯ ЛОКАЛЬНИХ ФЛОР

A. Sołtys-Lelek, K. Możdżeń, B. Barabasz-Krasny, I. Turisová, P. Turis

Анотація


Ця праця стосується висвітлення ролі малих гербаріїв у дослідженнях різноманіття локальних флор на прикладі гербарію, який діє в Ойцовському національному парку (ОНП). Цей гербарій було засновано у 80-х роках ХХ ст. На початках він використовувався лише в цілях флористичного обліку в парку, але з часом його колекції поповнилися зразками з інших регіонів Польщі та з-за кордону.
На даний час гербарій ОНП налічує понад 6600 аркушів, із яких більшість (близько 3 000) становлять таксони роду Rosa. Всього тут розміщується близько 600 видів приблизно із300 родів і понад 70 родин.
Більшість рослин у гербарній базі ОНП походять із Краківсько-Ченстоховської височини (2660 аркушів), Ойцовського національного парку (1476 аркушів) і національних парків Словаччини (920 аркушів) та України (853). Базуючись на зборах ОНП з Краківсько-Ченстоховської височини та ОНП, було опубліковано праці, в яких документується місцева флора. Матеріали, які зберігаються в гербарії, послугували основою для вивчення регіональних флор, особливо таксонів таксономічно важливих родів Rosa, Crataegus та Rubus. Ці дослідження стосуються різних регіонів Польщі та інших країн, зокрема, територій Національного парку «Низькі Татри» у Словаччині, Розтоцького біосферного заповідника, природного заповідника «Медобори» та Національного природного парку «Подільські товтри» [23] в Україні.


Ключові слова


флористичні дослідження, гербарні колекції, Ойцовський національний парк, Польща

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Drobnik J. Zielnik i zielnikoznawstwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 294 pp.

Michalik S., Bąba W. Sorbus intermedia L. – nowy gatunek we florze Ojcowskiego Parku Narodowego // Fragm. Flor. Geobot. Polonica. 1999. T. 4. P. 192–195.

Partyka J. Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego – tradycje, wystawy, zbiory. [In:] D. J. Gwiazdowicz (ed.) Muzealnictwo Przyrodnicze w Polsce. Gołuchów: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. 2017. P. 169–186.

Sołtys A., Popek R., Barabasz-Krasny B. Róże Ojcowskiego Parku Narodowego. [In:] J. Partyka (ed.) Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Przyroda. Ojców: Wyd. Ojcowski Park Narodowy, 2004. T. I. P. 191–194.

Sołtys A. Nowe taksony krytycznych rodzajów Crataegus i Rubus (Rosaceae) we florze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej // Fragm. Flor. Geobot. Polonica. 2005. Vol. 12. № 2. P. 409–412.

Sołtys A., Popek R. Rosa woodsii (Rosaceae) – nowy gatunek we florze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej // Fragm. Flor. Geobot. Polonica. 2007. Vol. 14. № 1. P. 195–212.

Sołtys-Lelek A. Rodzaj Crataegus L. w Ojcowskim Parku Narodowym // Prądnik. Prace Muz. Szafera. 2008. T. 18. P. 7–36.

Sołtys-Lelek A. Wild roses of the Medobory Nature Reserve and its protection zone (Podolian Hills, Western Ukraine) // Visnyk Lviv Univ. Ser. Biol. 2011. T. 56. P. 65–83.

Sołtys-Lelek A. Chorologia krytycznych rodzajów – Crataegus L., Rosa L., Rubus L. na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej // Prądnik. Prace Muz. Szafera. 2011. T. 21. P. 5–109.

Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B. Turis P., Turisová I. Taxonomic revision of roses (Rosa sp.) of selected areas in buffer zone of the National Park Low Tatras (Slovakia) // Modern Phytomorphology. 2012. T. 1. P. 11–14.

Sołtys-Lelek A. Genus Crataegus of the Medobory Nature Reserve and its protection zone (Podolian Hills, Western Ukraine) // Visnyk Lviv Univ. Ser. Biol. 2012. T. 59: P. 89–99.

Sołtys-Lelek A. Crataegus and Rosa genera in the Solec Basin and southern part of the Pińczów Hummock (Southern Poland) // Biodiv. Res. Concerv. 2012. Vol. 25. № 1. P. 55–66.

Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B., Turis P., Turisová I. Chorológia niektorých taxónov kritických rodov Crataegus L. a Rosa L. vo vybraných častiach Národného parku Nízke Tatry. Časť 1 // Naturae Tutela. 2012. Vol. 16. № 2. P. 125–140.

Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B., Turis P., Turisová I. The genus Crataegus L. in the western part of the buffer zone of the Low Tatras National Park (Slovakia), in accordance with recent morphological and systematic recognition // Modern Phytomorphology. 2013. T. 3. P. 19–24.

Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B. 2013. Genera Crataegus L. and Rosa L. of the Biosphere Reserve “Roztochya” and adjacent areas (Roztochya (Roztocze) Hills, Western Ukraine) // Visnyk Lviv University. Ser. Biol. 2013. T. 63. P. 86–97.

Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B., Turis P., Turisová I. Chorológia niektorých taxónov kritických rodov Crataegus L. a Rosa L. vo vybraných častiach Národného parku Nízke Tatry. Časť 2 // Naturae Tutela. 2013. Vol. 17. № 2. P. 125–134.

Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B., Turis P., Turisová I. Morphological differentiation of Rosa agrestis Savi in the buffer zone of the Low Tatras National Park (Slovakia) // Modern Phytomorphology. 2014. T. 5. P. 53–61.

Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B., Turis P., Turisová I. Chorológia niektorých taxónov kritických rodov Crataegus L. a Rosa L. vo vybraných častiach Národného parku Nízke Tatry. Časť 3 // Naturae Tutela. 2014. Vol. 18. № 1. P. 29–38.

Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B., Turis P., Turisová I. Rosa dumalis Bechst. in the buffer zone of the Low Tatras National Park (Slovakia) – morphological differentiation // Modern Phytomorphology. 2015. T. 7. P. 39–45.

Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B., Turis P., Turisová I. Chorológia niektorých taxónov kritických rodov Crataegus L. a Rosa L. vo vybraných častiach Národného parku Nízke Tatry. Časť 4 // Naturae Tutela. 2015. Vol. 19. № 2. P. 119–131.

Sołtys-Lelek A., Wiśniowski B. Ambrozja bylicolistna Ambrosia artemisiifolia L. – nowe zagrożenie dla flory Ojcowskiego Parku Narodowego (Południowa Polska) // Prądnik. Prace Muz. Szafera. 2015. T. 25. P. 111–118.

Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B., Turis P., Turisová I. Chorológia niektorých taxónov kritických rodov Crataegus L. a Rosa L. vo vybraných častiach Národného parku Nízke Tatry. Časť 5 // Naturae Tutela. 2016. Vol. 20. № 1. P. 5–19.

Sołtys-Lelek A., Oliiar H. The species of the genus Crataegus L. in the National Nature Park ‘Podilskyi Tovtry (Podolian Hills, Western Ukraine) // Biodiv. Res. Conserv. 2016. Vol. 44. № 1. P. 25–34.

Sołtys-Lelek A. Gruszka W. Wild roses and hawthorns of urban area: a case study of Piła in Poland // Biodiv. Res. Conserv. 2016. Vol. 43. № 1. P. 27–40.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2018.78.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.