ОЦІНКА БІОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ХЛОРПІРИФОСУ І ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЙОГО НЕЙРОТОКСИЧНОСТІ

Y. Salyha

Анотація


У даній роботі дається загальний огляд хлорпірифосу – одного з найпоширеніших у світі фосфорорганічних пестицидів. Цей огляд не вичерпує всіх проблем біохімії хлорпірифосу. Ці питання детально обговорювалися у різних оглядах і тому лише коротко будуть викладені тут. Було зроблено спробу дати огляд численних літературних даних, що стосуються механізмів нейротоксичності хлорпірифосу. Давно відомо, що хлорпірифос є інгібітором ацетилхолінестерази і що висока чутливість холінестераз до фосфорорганічних інгібіторів робить ці інгібітори надзвичайно токсичними для центральної нервової системи. Сьогодні хлорпірифос продовжує викликати значний дослідницький інтерес. За останні п’ять років з’явилися деякі нововведення у питаннях, що стосуються механізмів нейротоксичності хлорпірифосу, зокрема, було неодноразово продемонстровано, що його токсичність не лімітується інгібуванням холінестерази, а може мати інші механізми дії. Тут зведено наявну літературу, що стосується даного питання.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.