ВПЛИВ МЕТАБОЛІТІВ РОСЛИН СОРТІВ ПшЕНИцІ ОзИМОї НА ЖИТТЄВІ СТРАТЕГІї ГРИБА Fusarium oxysporum SCHLTDL.

A. Blaginina, A. Parfenjuk

Анотація


Наведено результати оцінювання впливу метаболітів різних сортів пшениці озимої на характер та інтенсивність спороутворення фітопатогенного гриба Fusarium oxysporum Schltdl. Встановлено, що метаболіти рослин різних сортів пшениці озимої стимулюють швидкість росту міцелію патогена та диференціюються за впливом на формування репродуктивних структур гриба. Отримані результати свідчать про зміну життєвих стратегій фітопатогена під впливом різних сортів пшениці озимої та можуть бути використані для оцінки сорту як екологічного фактора формування фітопатогенного фону в агрофітоценозах.

Ключові слова: сорти пшениці озимої, метаболіти, фітопатогенні гриби, життєві стратегії.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.