динаміка вмісту фотосинтезувальних пігментів у листках деревних рослин у техногенних умовах зростання

T. Yusypiva, V. Vegerich

Анотація


досліджено дію антропогенного навантаження на динаміку концентрації фотосинтезувальних пігментів у листках Betula pendula L., Robinia pseudoacacia L. та Salix alba L. в умовах степового Придніпров’я. Виявлено, що під дією промислового забруднення вміст суми хлорофілів (a+b) нижчий у дослідних рослин порівняно з контрольними. Показано, що атмосферні забруднювачі зменшують концентрацію окремих форм зелених пігментів листка. За сукупністю вивчених характеристик досліджені види у порядку збільшення їх чутливості до антропогенного навантаження середовища можна розташувати таким чином: B. pendula > R. pseudoacacia > S. alba.

Ключові слова: фотосинтезувальні пігменти, хлорофіли a і b, токсичні гази, важкі метали, фітоіндикація. 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.