ЗМІНА РІВНЯ LCA- ТА LABA-ЗВ’ЯЗУВАННЯ α1-КИСЛОГО ГЛІКОПРОТЕЇНУ ТА ФІБРОНЕКТИНУ ПЛАЗМИ ЗА УМОВ ЦИТОСТАТИЧНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ЛІМФОЛЕЙКОЗ

G. Маslak

Анотація


Дослідження рівня LCA- та LABA-зв’язування фібронектину (ФН) та α1кислого глікопротеїну (АГП) в плазмі хворих на хронічний лімфолейкоз (хЛЛ) до та після лікування проведено за допомогою лектин-ферментного аналізу. Кількість LCAзв’язаних глікоформ ФН була нижчою за контрольні значення у плазмі хворих на хЛЛ і в першу добу після проведення лікування та значно зростала через два місяці після проведення терапії цитостатиками. Рівень LCA-зв’язування АГП зростав у хворих на хЛЛ та не змінювався протягом лікування, що свідчить про відсутність впливу терапії цитостатиками на α1,6-фукозильований глікотоп N-гліканів АГП. Рівень LAВАзв’язування АГП і ФН плазми хворих на хЛЛ були кореляційно зв’язані та достовірно знижувались після проведення лікування. Вони можуть бути використані для оцінки результатів терапії у пацієнтів із хЛЛ.

Ключові слова: фібронектин, α1-кислий глікопротеїн, фукозилювання, хронічний лімфолейкоз, терапія цитостатиками. 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.