Вплив електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на біологічні об’єкти

M. Yaremchuk

Анотація


У роботі проаналізовано й узагальнено дані, що стосуються впливу електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на біологічні об’єкти. На сьогодні залишається спірним питання про клітинну мішень радіочастотного випромінювання. Вважають, що плазматична мембрана є основною мішенню мікрохвильового випромінювання. Проаналізовано вплив електромагнітного випромінювання на протеїнкіназу С, НАДФН-оксидазу, орнітиндекарбоксилазу та потенціал-залежні кальцієві канали.

Ключові слова: мікрохвильове випромінювання, мобільний зв’язок, активні форми кисню, пошкодження ДНК. 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.