ІНАКТИВАЦІЯ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ У НЕЙРОНАХ НЕ ВПЛИВАЄ НА РОЗВИТОК НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНИХ ЗМІН У МОЗКУ DROSOPHILA MELANOGASTER

N. Matiytsiv, M. Vitushinska, Ya. Chernyk

Анотація


Здійснено функціональний нокаут генів Sod1 і Sod2 у нейронах імаго Drosophila melanogaster за допомогою UAS-GAL4 системи тканиноспецифічної експресії. У особин із функціональною інактивацією генів Sods у нейронах спостерігали підвищену чутливість до умов оксидативного стресу. Разом з тим, у цих особин не виявлено змін у структурі мозку. Результати дають підстави стверджувати, що дисфункція супероксиддисмутази у нейронах не є визначальною причиною формування нейродегенерації в мозку мутантів за генами Sod.

Ключові слова: гени Sods, Drosophila melanogaster, нейродегенерація, оксидативний стрес, elav-Gal4. 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.