НеповНа редукція гоНад при гібридНому дисгеНезі як показНик стабільНості геНотипу

I. Gorodnyanski, L. Vorobyova

Анотація


Вивчена асиметрія редукції гонад при прояві гібридного дисгенезу у ліній Oregon-R, Harwich і Canton-S. Встановлена залежність частки особин з асиметрично редукованими гонадами серед дисгенних особин від температури. Встановлена залежність частки особин з асиметрично редукованими гонадами серед дисгенних особин у зв’язку з МГЕ. Розглянута залежність асиметрії редукції гонад від стабільності МГЕ та пристосованості до його транспозицій генотипу носія. Обговорено значення неповної редукції гонад для мобільних елементів і генотипу носія.

Ключові слова: Drosophila melanogaster, мобільні елементи геному, синдром гібридного дисгенезу.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.