УТВОРЕННЯ СИДЕРОФОРІВ КЛІТИНАМИ СИНЬОГНІЙНОЇ ПАЛИЧКИ ЗА ВПЛИВУ ПРЕПАРАТУ «БАКТЕРІОФАГ ПСЕВДОМОНАС АЕРУГІНОЗА»

M. Rusakova

Анотація


Встановлено, що найбільшу концентрацію сидерофорів, які є одним із факторів патогенності, було синтезовано клітинами штамів Рseudomonas aeruginosa ATCC 15692 та АТСС 9027. Додавання 3 мкМ іонів феруму (ІІІ) практично не змінило відповідні показники, проте 30 мкМ спричинили 1,5-2,5-кратне пригнічення вироблення хелаторів, 300 мкМ – повністю зупинили їх синтез. Препарат «Бактеріофаг псевдомонас аеругіноза», який виявив літичну дію щодо штамів P. аeruginosa ATCC 15692 та АТСС 9027, та псевдолітичну – щодо культур ATCC 27853 і ATCC 10145, суттєво вплинув на продукцію сидерофорів. При одночасному введенні мікроорганізмів та препарату в середовище культивування синтез хелаторів пригнічувався порівняно з вихідними показниками. Однак за умов збільшення концентрації іонів феруму (ІІІ) продукція сидерофорів, навпаки, ставала більш інтенсивною, особливо у штамів P . аeruginosa ATCC 27853 та ATCC 10145. Додавання препарату за 48 год після початку культивування мікроорганізмів спричинило зменшення інтенсивності синтезу сидерофорів при зростанні концентрації Fe3+, але отримані значення виявилися вищими, ніж коли на мікроорганізми не здійснювався «тиск» з боку бактеріофагів.

Ключові слова: іони феруму (ІІІ), сидерофори, препарат «Бактеріофаг псевдомонас аеругіноза», Pseudomonas aeruginosa. 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.