ВПЛИВ ХЛОРПІРИФОСНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ НА БІОХІМІЧНІ ТА ЕРИТРОЦИТАРНІ ПАРАМЕТРИ КРОВІ ЩУРІВ

Y. Salyha, V. Rosalovsky

Анотація


Хлорпірифос належить до класу фосфорорганічних сполук і є небезпечним токсикантом, механізми дії якого до кінця не з’ясовані. Досліджували вплив інтоксикації лабораторних щурів вищезазначеним ксенобіотиком у дозі 30 мг/кг на деякі біохімічні показники їх крові через 1, 3, 6, 10 діб після одноразового внутрішньочеревинного введення препарату. Виявлені зміни ензиматичних активностей аспартат- і аланінамінотрансфераз, лужної фосфатази та показників протеїнового обміну на фоні зниження бутирилхолінестеразної активності у крові досліджуваних тварин свідчать про багатовекторність токсичної дії хлорпірифосу, механізми якої не обмежуються загальновідомою антихолінестеразною дією. Також вивчали гематологічні параметри інтоксикованих щурів і виявили зниження концентрації гемоглобіну та зменшення стійкості еритроцитів до кислотного гемолізу крові дослідних щурів порівняно з інтактними тваринами упродовж експериментального періоду. Виявлені зміни ензиматичних активностей, показників протеїнового обміну у крові й еритроцитарних параметрів досліджуваних тварин за дії хлорпірифосу можуть бути використані як додаткові параметри оцінки токсичного впливу цієї та інших фосфорорганічних сполук на організм ссавців.

Ключові слова: хлорпірифос, токсичність, еритроцити, кров, щурі.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.