ВПЛИВ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ОСНОВНИХ ЕКОЛОГО-ТРОФІЧНИХ ГРУП МІКРОМІЦЕТІВ ҐРУНТУ

I. Beznosko, T. Gorgan, I. Mosiychuk, O. Buniak, Yu. Ternoviy

Анотація


Упродовж 2021 р. на базі стаціонарних і тимчасових польових дослідів, які розташовані у Сквирській дослідній станції органічного виробництва (Київська обл.), Носівській селекційній дослідній станції (Чернігівська обл.), Iнституті овочівництва і баштанництва (Харківська обл.) та у приватному господарстві органічного виробництва ФОП Шанойло Т.В. (Чернігівська обл.) досліджено чисельність мікроміцетів ґрунту під різними сільськогосподарськими культурами: пшениці озимої, вівса, жита, ячменю ярого та цибулі ріпчастої. Дослідження проводили за різними технологіями вирощування: традиційна, органічна та змішана.

Погодні умови упродовж вегетаційного періоду досліджень відрізнялися за агрометеорологічними показниками. Характерною ознакою була контрастність перепадів температур повітря та нерівномірність розподілу опадів, що впливало на склад мікобіоценозу ґрунту. Вегетаційний період 2021 р. у Київській обл. характеризувався як достатньо зволожений (ГТК 1,7), а у Чернігівській та Харківській обл. переважала посуха (ГТК 0,6). Несприятливі погодні умови (такі як посуха та перезволоження ґрунту) сприяли зміні чисельності мікобіому досліджуваних ґрунтів.

Показано, що технології вирощування залежно від системи удобрення та захисту посівів впливають на формування ґрунтового мікобіому. Дослідні ділянки, для яких характерний чорнозем типовий, є більш стійкою і врівноваженою структурою мікробіоценозу ґрунту, ніж малородючі дерново-підзолисті ґрунти, де чисельність основних еколого-трофічних груп мікроміцетів під посівом різних сільськогосподарських культур була майже удвічі нижчою.

Встановлено, що кожен сорт досліджуваних рослин має специфічний мікобіом ризосфери, залежний від наявного гуртового угруповання. Визначено, що чисельність основних еколого-трофічних груп, які населяють ризосферу різних сільськогосподарських культур, перебуває в залежності від фази розвитку рослини, ґрунтово-кліматичних умов, типу ґрунту, системи удобрення культур і технології її вирощування.


Ключові слова


мікобіота ґрунту; сільськогосподарські культури; чисельність; технології вирощування

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреюк К. І., Валагурова Е. В. Основы экологии почвенных микроорганизмов. К.: Наук. думка, 1992. 223 с.

Демченко М. М. Ризосферные микроорганизмы в системе почва-растение. Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса //Агрономия и лесное хозяйство. 2008. С. 34-37.

Добровольский Г. В., Никитин Е. Д. Экология почв. М.: Изд-во МГУ, 2006. 368 с.

Звягинцев Д. Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии. М.: Изд-во МГУ, 1991. 304 с.

Іутинська Г. О. Ґрунтова мікробіологія: навч. посіб. К.: Арістей, 2006. 284 с.

Коваль Є. З., Руденко А. В., Волощук Н. М. Пенициллии: руководство по идентификации 132 видов (редуцентов, деструкторов, патогенов, продуцентов) / Л. Д. Варбанець (ред.). К.: Национальный исследовательский научно-реставрационный центр Украины, 2016. 408 с.

Мекіч М. З., Джура Н. М., Терек О. І. Функціональне і прикладне значення біологічної активності ґрунту // Біологічні студії. 2013. Т. 7. № 3. С. 247-258. https://doi.org/10.30970/sbi.0703.307

Мирчинк Т. Г. Почвенная микология: уч. пособ. М.: Изд-во МГУ, 1988. 220 с.

Нетрусов А. И., Егорова М. А., Захарчук Л. М. Практикум по микробиологии. М.: ИЦ «Академия», 2005. 608 с.

Патика Н. В., Патика В. Ф. Сучасні проблеми біорізноманіття // Корми і кормо­виробництво. 2013. Вип. 76. С. 10-109.

Терновий Ю., Гавлюк В., Парфенюк А. Екологічно безпечні агротехнології // Агроекологічний журнал. 2018. 4. С. 50-58. https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2018.155827

Якість ґрунту. Визначення чисельності мікроорганізмів у ґрунті методом посіву на тверде (агаризоване) живильне середовище: ДСТУ 7847:2015. [Чинний від 2016.07.01]. К.: ДП «УкрНДНЦ». 2015. ІІІ. 15 с. (Національний стандарт України).

Якість ґрунту. Відбирання проб: ДСТУ 4287:2004. [Чинний від 2005.07.01]. К.: Держспоживстандарт України. 2005. 9 с. (Національний стандарт України).

Aislabie J. A. Soil microbes and their contribution to soil services. Ecosystem services in New Zealand - condition sand trends // New Zealand: Manaaki Whenua Press. 2013. P. 143-161.

Bruinsma M., Kowalchuk G. A.,Veen J. A. Effects of genetically modified plants on microbial communities and processes in soil // Biology and Fertility of Soils. 2003.Vol. 37. N 6. P. 329-337. https://doi.org/10.1007/s00374-003-0613-6

Colin K. C., Elizabeth M. J., David W. W. Identification of pathogenic fungi, 2nd Edition. In: David W. (Ed.), Health Protection Agency. Wiley-Blackwell. USA, 2013. 352 p.

Demyanyuk O. S., Patyka V. P., Sherstoboeva О. V., Bunas A. A. Formation of the structure of microbiocenoses of soils of agroecosystems depending on trophic andhydrothermal factors // Biosystems Diversity. 2018. Vol. 26. N 2. Р. 103-110. https://doi.org/10.15421/011816

Guaro J., Gene J., Stchigel M., Figueras A. Atlas of soil Ascomycetes. In: Samson, A.(Ed.), Universitat. Roviro I Vigili. Reus Spain, 2012. 486 p.

Hardoim P. R., van Overbeek L. S., Berg G. The hidden world within plants: Ecological and evolutionary considerations for defining functioning of microbial endophytes // Microb. Mol. Biol. 2015. Vol. 79. N 3. P. 293-320. https://doi.org/10.1128/MMBR.00050-14

Mendes R., Garbeva P., Raaijmakers J. The rhizosphere microbiome: significance of plant beneficial plant pathogenic and human pathogenic microorganisms // FEMS Microbiol. Rev. 2013. Vol. 37. N 5. P. 634-663. https://doi.org/10.1111/1574-6976.12028

Nannipieri Р. Microbial diversity and soil functions // Eur. J. Soil Scie. 2003. Р. 655-670. https://doi.org/10.1046/j.1351-0754.2003.0556.x

Pandey S. N. Diversity, functions, andstress responses of soil microorganisms. Plant microbiome: Stress response // Microorganisms for Sustainability. 5. 2018. P. 1-19. http://doi.org/10.1007/978-981-10-5514-01

Romero-Olivares A. L., Allison S. D., Treseder K. K. Soil microbes and their response to experimental warming over time: A meta-analysis of field studies // Soil Biol. Biochem. 2017. Р. 32-40. http://doi.org/10.1016/ j.soilbio.2016.12.026

Tsuneo W. Pictorial atlas of soil and seed fungi: morphologies of cultured fungi and key to species, third edition. Boca Raton, 2010. 426 р. doi:https://doi.org/10.1201/EBK1439804193
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2022.86.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.