ОПРАЦЮВАННЯ ФОНДІВ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК ЛЬВОВА
(кінець ХIX – 30-ті роки ХХ ст.)
ТА СТВОРЕННЯ ДОВІДКОВОГО АПАРАТУ ДЛЯ НИХ:
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ

Natalia KUNANETS

Анотація


Розглянуто різноманітні методики опрацювання фондів наукових біб-
ліотек Львова кінця ХІХ – 30-х років ХХ ст. Довідковий апарат більшості
з них переважно складався з інвентарного, алфавітного, а подекуди і систе-
матичного каталогів. При наявності фінансової можливості бібліотеки
публікували каталоги своїх фондів. Для уніфікації процесу опрацювання
фондів майже для кожного підвиду наукових бібліотек розроблялися
методичні рекомендації та правила. У рекомендаціях враховувалася цін-
ність фондів та встановлювалася пріоритетність при їх опрацюванні, пере-
вагу надавали книжковим виданням, а також тим, що надійшли шляхом
придбання.
Ключові слова: наукова бібліотека, опрацювання фондів, каталог, Львів.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.