УКРАЇНСЬКА РУКОПИСНА ТА СТАРОДРУКОВАНА КНИГА
У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ІЛАРІОНА СВЄНЦІЦЬКОГО

Nataliya CHERNYSH

Анотація


Висвітлено один із важливих аспектів наукової діяльності визначного
українського мовознавця, музеєзнавця, історика книжкової справи Іларіо-
на Свєнціцького. Охарактеризовано головні публікації вченого з історії
української рукописної та стародрукованої книги. Наголошено на вичерп-
ності наукових досліджень І. Свєнціцького, поглибленні у його працях
усталених підходів до історії книжкової справи, удосконаленні методики
опрацювання й опису давніх раритетів. Акцентується увага на значенні
наукової спадщини визначного вченого для української культури і сучас-
ного книгознавства.
Ключові слова: І. Свєнціцький, українська рукописна книга, кириличні
стародруки, методика опису видань, історія книжкової справи.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.