“... ЗАСТУПАТИ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЮДНОСТИ”:
ДІЯЛЬНІСТЬ СОЮЗУ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТНИКІВ
КНИГОЗБІРЕНЬ І МУЗЕЇВ У ЛЬВОВІ (1930 – 1939)

Olha KOLOSOVSKA

Анотація


Висвітлено діяльність товариства Союз українських наукових робіт-
ників книгозбірень і музеїв у Львові, створеного з метою згуртувати
фахівців бібліотечної, музейної та архівної справи. На основі аналізу
архівних джерел простежено основні напрями роботи членів товариства,
спрямовані на консолідацію та координацію зусиль, обмін фаховими
знаннями та практичним досвідом роботи як необхідним чинником роз-
витку та належної організації українських бібліотечних зібрань, музейних
колекцій, науково-дослідних інституцій. Розглянуто спроби організації у
Львові Головної Української Бібліотечної Ради, яка за передбачуваними
завданнями і метою була покликана виконувати роль бібліотечної асо-
ціації.
Ключові слова: бібліотечне товариство, громадський бібліотечний
рух, статут бібліотечного товариства, бібліотечна асоціація.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.