ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ І НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(на прикладі Наукової бібліотеки Львівського національного
аграрного університету)

Liubov PYNDA

Анотація


Коротко описано основні напрями діяльності Наукової бібліотеки
Львівського національного аграрного університету, покликані підтри-
мати належний рівень інформаційно-бібліотечного забезпечення та нау-
кових досліджень в університеті. До них належать передовсім викорис-
тання електронних інформаційних ресурсів та довідково-бібліографічна і
науково-бібліографічна робота.
Ключові слова: Наукова бібліотека Львівського національного аграр-
ного університету, електронні інформаційні ресурси в бібліотеці, науково-
бібліографічна робота.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.