ДРУКАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА ФИЛИПОВИЧА
НА ЗАМОВЛЕННЯ ЮЗЕФА АЛЕКСАНДРА ЯБЛОНОВСЬКОГО

Tomasz NIKLAS

Анотація


На тлі короткого огляду діяльності львівського друкаря та гравера
Івана Филиповича та умов, у яких вона відбувалася, розглянуто його
співпрацю з князем Юзефом Александром Яблоновським щодо видання
однієї з книг князя. До наукового обігу введено невідомі раніше доку-
менти, які на конкретному прикладі детально висвітлюють роботу дру-
каря у Львові середини ХVІІІ ст.
Ключові слова: І. Филипович, Ю. А. Яблоновський, книгодрукування
у ХVІІІ ст., Львів.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.