СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ТЕМАТИКА
НА СТОРІНКАХ УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ ГАЗЕТ
ГАЛИЧИНИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Orysia VEY

Анотація


Серед великого розмаїття українських періодичних видань у міжвоєнній Галичині като-
лицька (клерикальна) преса займає важливе місце. Окрім питань, безпосередньо пов’язаних із
життям Церкви, у цих часописах регулярно з’являлися статті на суспільно-політичну тематику.
Поза висвітленням внутрішньої політики Польської держави католицька преса звертала увагу
на міжнародні відносини, ситуацію в міжвоєнній Європі, де зміцнювалися тоталітарні режими
(особливу увагу приділяли Німеччині та Радянському Союзу) та соціальні проблеми суспіль-
ства (пропагувалася базована на основах християнського світогляду соціальна справедливість).
Конкуренція ідеологій (християнський консерватизм проти лібералізму, комунізму та фашизму)
також була дуже помітною на сторінках українських католицьких газет, як і питання като-
лицького виховання молоді. У статті розглянуто зміст часописів “Правда” (1927–1939), “Мета”
(1931–1939) та “Український Бескид” (1934–1939).
Ключові слова: історія української преси, українська клерикальна преса, преса як істо-
ричне джерело, ідеологія християнського консерватизму.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.