“…TEN OSTATNIEY WOLI MOIEY ZESTAWUIĘ TESTAMENT”.
ЗАПОВІТ ЛЬВІВСЬКОГО ДРУКАРЯ ПАВЛА ЮЗЕФА
ҐОЛЬЧЕВСЬКОГО 1751 РОКУ

Andriy FELONIUK

Анотація


Опубліковано заповіт львівського друкаря та книгаря другої третини XVIII ст. Павла
Юзефа Ґольчевського. Цей акт останньої волі, складений 3 жовтня 1751 р., вводить дослідни-
ків у світ тогочасної духовної й матеріальної культури, у родинне коло та професійне середо-
вище заповідача, а також є свідченням його барокової ментальності. Тестамент відображає ви-
соку релігійну свідомість друкаря, його матеріальний добробут – друкарню та склад книг,
значну кількість коштовностей і два будинки. Саме ці аспекти життя П. Ґольчевського дотепер
залишалися невідомі в історіографії. Тестамент написаний за типовим формуляром заповіту
ранньомодерної доби, яким зазвичай послуговувалися представники шляхетського стану,
міщани та селяни. Подібного типу документи є неоціненним просопографічним джерелом для
вивчення біографій друкарів і загалом приватної друкарської ініціативи на українських землях
у XVI–XVIII ст.
Ключові слова: Павло Юзеф Ґольчевський, заповіт, друкарня, джерела до історії книго-
видання, книгодрукування.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.