РЕЄСТРИ ПОБОРОВОГО ПОДАТКУ У ПОЛЬСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ:
ПРОЦЕС ЗБОРУ ПОДАТКУ ТА ІНФОРМАТИВНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ
(на прикладі поборового реєстру Львівської землі Руського воєводства 1552 р.)

Bohdan SMEREKA

Анотація


Проаналізовано поборовий реєстр Львівської землі Руського воєводства 1552 року і від-
творено перебіг процесу проведення ревізії. Збір поборового податку не здійснювався через
обхід комісарів поселень староства – найімовірніше, власники майнових комплексів самі пере-
давали комісарам інформацію про матеріальні та демографічні ресурси у підпорядкованих їм
маєтностях разом із зібраними коштами. Підраховано кількість зафіксованих у документі на-
селених пунктів (673, з них 649 сіл, 23 міста та 1 передмістя) та населення, яке в них мешкало,
здійснено порівняльний аналіз демографічних параметрів Львівської землі з іншими адміністра-
тивними одиницями Польської Корони станом на другу половину XVI ст. Зокрема, загальна
кількість мешканців Львівської землі та Жидачівського повіту становила 84322 осіб або 7 осіб
на 1 кв. км. За цими параметрами Львівська земля займала одне з останніх місць серед адмі-
ністративних одиниць Польської Корони.
Ключові слова: фіскальні джерела, поборові реєстри, Львівська земля, історична геогра-
фія, історична демографія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.