ПРИЧИНИ РУЙНУВАННЯ ПАПЕРУ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
І МЕТОДИ ЇХ КОНСЕРВАЦІЇ

Anna HALABURDA

Анотація


У Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка збері-
гається велика кількість періодичних видань, які мають велику історичну цінність. Вони не
завжди перебували в сприятливих умовах, тому існує небезпека знищення окремих об’єктів.
Крім цього, для друку часописів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. використовували га-
зетний папір, розрахований на короткий термін зберігання. Основні недоліки цього матеріаль-
ного носія: низька механічна міцність і нестійкі властивості. Окрім того, причиною руйнуван-
ня газетного паперу є мікроорганізми, зокрема гриби. У статті наведено результати досліджень
уражених грибами та бактеріями книг і розглянуто результати їх обробки в дезінфекційній ка-
мері. Важливим завданням фондоутримувачів є запровадження профілактичних заходів збе-
реження, які призупинять руйнування пам’яток писемності та друку й уможливлять їх дослі-
дження. Ці заходи розглянуто на прикладі журналу “Труды Киевской духовной академии”
(1860–1917) і газети “Chwila” (1919–1939).
Ключові слова: періодичні видання, газетний папір, збереження бібліотечних фондів,
реставрація паперу, консервація паперу.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.