МІКРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА
СТАНУ ЗБЕРІГАННЯ ГРУПИ КНИГ
ІЗ ЯСНОҐУРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ В ЧЕНСТОХОВІЙ

Agnieszka BANGROWSKA

Анотація


У Ясноґурській бібліотеці зберігається 10252 позицій найціннішої літератури,
у т. ч. 2534 томів, які походять із польських видавництв і друкарень, інкунабули та
найраніші видання з християнської етики. Переважають, однак, видання ХVІІ і
ХVІІІ ст. Серед книг ХVІ – початку ХVІІ ст. присутні наукові праці з медицини, мате-
матики та астрономії, видані передовсім у Базелі, а згодом також у Амстердамі та
Лейдені. Збірка видань ХVІІІ ст. складається із книг, які походять із друкарень єзуїтів
(особливо з Познані, Каліша та Вільна), а також із друкарні піярів з Варшави. Для
оцінки рівня мікробіологічної загрози для книг із Ясноґурської бібліотеки довільно
відібрано 101 том, зокрема, 63 стародруки і 38 інкунабул. Із всіх цих книг взято про-
би, які досліджувалися на присутність пліснявих грибів. Із кожного з описаних томів
взято чотири мікробіологічні проби: із хребта та передньої обкладинки оправи книги,
передньої вклейки або титульної сторінки і середньої сторінки із книжкового блоку.
Після періоду інкубації проведено кількісний і якісний аналіз видів грибів. Для поря-
тунку книг необхідно застосувати відповідні методи і засоби знищення мікроорга-
нізмів у бібліотечних фондах, а також забезпечити на постійній основі належні умови
зберігання, що у Ясноґурській бібліотеці й відбувається.
Ключові слова: збереження бібліотечних фондів, зберігання стародруків, мікро-
біологічні дослідження паперу, Ясноґурська бібліотека.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.