МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУРИ
В СЕРЕДОВИЩІ З НЕЛІНІЙНОЮ ПОВЕДІНКОЮ МАТЕРІАЛУ

B. Hrytsko, R. Gudz, L. Zhuravchak

Анотація


Розглянуто змішану крайову стаціонарну задачу теплопровідності у плоскій
однозв’язній області з ліпшицевим краєм при залежних від температури теплофізичних
характеристиках. На частинах краю області задано температуру, тепловий потік і умову
конвективного теплообміну з зовнішнім середовищем. Проведено різносторонній аналіз
розробленої методики комбінованого застосування методів граничних і приграничних
елементів, перетворення Кірхгофа та модифікованого методу Ньютона розв’язування систем
нелінійних рівнянь.
Ключові слова: стаціонарне температурне поле, непрямий метод приграничних елементів,
непрямий метод граничних елементів, перетворення Кірхгофа, залежні від температури
теплофізичні характеристики.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2011.17.8706

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.