Трикроковi методи мiнiмiзацiї функцiй з надквадратичною
збiжнiстю

Михайло Бартіш, Ольга Ковальчук, Наталя Огородник

Анотація


В роботi розглянуто новий варiант побудови трикрокових методiв мiнiмiзацiї функцiї багатьох змiнних. Розглянуто загальну схему побудови таких методiв, а також два конкретних алгоритми. Доведено збiжнiсть запропонованих алгоритмiв. При використаннi запропонованих алгоритмiв бiльш повно використовується отримана
iнформацiя про значення функцiї її похiдних i подiлених рiзниць. Доведено, що швидкiсть збiжностi запропонованих алгоритмiв є вища або рiвна швидкостi збiжностi базових алгоритмiв.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2022.30.11635

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.