Порівняння можливостей Task.Run та BackgroundWorker для побудови багатопотокових програм мовою C#

Світлана Михайлівна Ярошко, Сергій Адамович Ярошко

Анотація


На прикладі побудови застосунку мовою С# виконано порівняння можливостей екземплярів класів BackgroundWorker та Task. Застосунок графічними засобами демонструє процес впорядкування масиву цілих чисел різними методами сортування. Завдяки використанню засобів рефлексії у програмі користувач може сам обрати методи сортування, випробувати їх на різних наборах вхідних даних. Показано, що метод Task.Run() зручніший у використанні. Запуск паралельного потоку відбувається у зрозуміліший спосіб, для отримання інформації про хід сортування використовують строго типізований об'єкт, а для дострокової зупинки потоку - загальний механізм переривання виконання платформи .Net.


Повний текст:

PDF

Посилання


Task Class [Електронний ресурс] / Microsoft Corporation // Microsoft Docs, 2020. - Режим доступу: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.threading.tasks.task?view=net-6.0 - Назва з екрану.

Ярошко С. Використання шаблону асинхронної взаємодії потоків для візуалізації вибраних алгоритмів сортування в середовищі .Net / С. Ярошко, О. Ярошко // Вісник Львівського університету. Серія прикл. мат. та інф. Випуск 23, 2015. - С. 125-137.

Task.Run vs BackgroundWorker [Електронний ресурс] / Stephen Cleary - Режим доступу: https://blog.stephencleary.com/2013/05/taskrun-vs-backgroundworker-intro.html - Назва з екрану.

Ярошко С. А. Побудова багатопотокових програм засобами платформи .NET / Сергій Ярошко, Світлана Ярошко // Вісник Львівського університету. Серія прикл. мат. та інф. Випуск 27, 2019. - С. 154-165.

Ярошко С.А. Налаштування функціональності багатопотокової аплікації на етапі виконання / С.А. Ярошко, С.М. Ярошко // XXII Всеукраїнська наукова конференція Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (APAMCS-2016) : Збірник наукових праць, 5 7 жовтня 2016 р. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. - С. 200-201.

Sorting Threads by Tasks [Електронний ресурс] / Serhiy Yaroshko // github, 2021. - Режим доступу: https://github.com/mr-Serg/ReflactionSortingTasks - Назва з екрану.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2021.29.11342

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.