ДО СПРАВИ АРЕШТІВ У ЛЬВОВІ В ЧЕРВНІ 1877 PОКУ

Іван КАРПИНЕЦЬ

Анотація


Нижче подаюдонесення львівської поліції доГалицького намісництва з 14. VI. 1877 р. в справі арештувань, які вона в тім часі перевела у Львові. З українського громадян- ства попали в тюрму Ів. Франко, М. Павлик, Остап Терлецький і кількох інших. Сеарештування, якого епілогом був знаний в Галичині перший соціялістичний процес, мало далекосягле значіння спеціяльно для Франка, бо відобрало йому можність зробити кар’єру в шкільництві й кинуло його на важку дорогу життя з письменницької праці. Хоч про ці події маємо вже досить докладні відомости, передовсім в спомині І. Франка про Остапа Терлецького (Записки НТШ з 1902, 50 том) і в праці В. Левицького п. з. “Нарис розвитку укр. робітн. руху в Галичині”, то все таки незнане дотепер донесення поліції до намісництва дає можність усталити з цілою певністю деякі факти й відчути, в якім напрямку йшли тоді змагання офіціяльних чинників в Галичині. В замітках під відписами подаю ближчі відомости про менше знані особи чи про деякі справи, які там згадуються, оскільки це було можливим такі відомости зібрати.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/uls.2022.86.3669

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.