Конформність особистості – інструмент маніпуляції ЗМІ

Юлія Коструліна

Анотація


   У статті схарактеризовано сутність поняття конформізму та конформності. Проаналізовано тісний взаємозв’язок між фактом маніпуляції суспільною думкою та феноменом конформізму. Визначено роль конформізму у соціальному житті особистості. Простежено взаємозалежність між феноменом конформізму, що є одним з найважливіших механізмів соціальної адаптації індивіда у суспільстві та масовою свідомістю. Окреслено механізми впливу та маніпуляції ЗМІ за допомогою використання психологічних особливостей конформізму. Зроблено висновок про важливість знання механізмів конформізму та критичного мислення.

   Сучасні засоби масової комунікації пропонують однаковий обсяг як достовірної, так і викривленої інформації, і класифікувати її буває доволі складно. Кожен день ми стоїмо перед вибором та не завжди схиляємося до того, що, приймаючи рішення самостійно, вважали би вірним. Усі люди схильні до конформізму (прийняття рішення під впливом), відрізняється лише міра конформності особистості. Кожен член суспільства по-різному підпорядковується вимогам соціальної системи заради збереження власної безпеки або задоволення особистих потреб. Цей факт робить нас легкою здобиччю маніпулятора, чим користуються засоби масової інформації. Сьогодні, коли масове спілкування стає невід’ємною частиною нашого життя, питання маніпулювання думкою через ЗМІ та можливість уникнути її виходять на перше місце.

   Ключові слова: конформізм, конформність, засоби масової комунікації, засоби масової інформації, маніпуляція.


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/trj.2020.19.2950

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.