ВПЛИВ СИЛЬВАТИЗАЦІЇ НА ВОДНО-ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ ПЕРЕЛОГОВИХ ЗЕМЕЛЬ (СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ, УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

Oksana Lenevych, Inna Rybalka

Анотація


Розглянуто вплив агрогенного навантаження на фізичні та водно-фізичні властивості ґрунтів. З метою кращого вивчення процесів спонтанної сильватизації в гірському регіоні (урочище Погарці, село Козьова, Сколівські Бескиди) обрано чотири ключові ділянки: ліс → пасовище → сіножать → рілля. Ділянки, що зазнали найменшого агрогенного навантаження, відновлюються до свого природного стану швидше. Розорювання території сповільнює процеси відновлення, проте вони все ж відбуваються. Функціонування орних ділянок можливе лише за умови постійного або періодичного догляду (розорювання або викошування). Виявлено збільшення показників щільності будови ґрунту у верхніх горизонтах, порівняно з лісовими екосистемами. Зростання показників на орних ділянках обумовлено перекиданням верхніх горизонтів ґрунту донизу, а нижніх ‒ догори. На пасовищах верхні горизонти ущільнюються внаслідок їхнього витоптування ВРХ. Внаслідок ущільнення верхніх горизонтів зменшується водопроникність ґрунту. Збільшення показників щільності будови ґрунту з 0,79 до 1,15 г·см⁻³ зменшує водопроникність ґрунту на 75 %. Водопроникність ґрунту, що встановлена на орних ділянках (0,55 мм·хв⁻¹), зазвичай фіксується в межах туристичних шляхів та у місцях трелювання лісу. На ділянках, які не мають доброго трав’янистого покриву, виникають ерозійні процеси. Передусім це небезпечно для орних ділянок. Унаслідок ерозійних процесів із ґрунту вимивається частина поживних речовин, що призводить до збіднення ґрунту. Без внесення органічних добрив ділянки стають мало придатними для використання. При зменшенні агрогенного навантаження або за його відсутності верхні горизонти ґрунту відновлюються. Відновлення верхніх горизонтів відбувається через тривале промерзання та розмерзання, що припадає на осінньо-зимово-весняний період. Відновлення ґрунту відбувається також завдяки проникненню вглиб дрібних коренів рослин, що розпушують ґрунт. Фіксується також збільшення показників загальної шпаруватості. Для верхніх горизонтів ґрунтів її оцінювали як “задовільну” і становила вона 62,00‒65,35 %. Для орних ділянок ці показники були меншими (54,90 %). Показники щільності твердої фази поступово змінювались у межах ґрунтових профілів та їхніх дослідних ділянок. Для лісових ділянок вони були найменшими (2,28 г·см⁻³), а для орних ‒ найбільшими (2,55 г·см⁻³). З припиненням агрогенного навантаження вони практично не змінились. Значні зміни виявлено за показниками польової вологості. Вони змінювались як у межах ґрунтових профілів, так і за періодом відбору зразків. Відсутність трав’янистої рослинності спричиняє переосушення верхніх горизонтів ґрунту. У нижчих за профілем горизонтах польова вологість знову збільшується. Найменших змін зазнають верхні горизонти лісових екосистем, що зумовлено наявністю потужної лісової підстилки. Індикатором агрогенного навантаження в межах ґрунтового профілю є показники щільності будови ґрунту, водопроникності та загальної шпаруватості. Показники щільності твердої фази та польової вологості є допоміжними.

Ключові слова: сильватизація; щільність будови ґрунту; водопроникність ґрунту; ґрунтовий профіль; орні землі; пасовище; Сколівські Бескиди.


Повний текст:

PDF

Посилання


Anthropogenic changes in the biogeocenotic cover in the Carpathian region. 1994. Kyiv: Nauk. dumka, 166. (In Ukrainian).

Golubets, M. A., Hnativ, P. S., Step, B. O., 2007 Changes in the spatial structure of plant cover. In Conceptual principles of sustainable development of the mountain region. Lviv: Polly, 85. (In Ukrainian).

Golubets, M. A., 2013. Ecosystemology. Lviv, 324.

Soils of the Lviv region: a collective monograph. 2020. Ed. Pozniak S. P. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 424. (In Ukrainian).

Soil science and soil geography: textbook. In two parts. Part 1. 2010. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 270. (In Ukrainian).

Laboratory practicum in soil science. 2003. Ed. Gaskevich V. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 62. (In Ukrainian).

Lenevych, O. I., 2020 The impact of recreation loading on physical and waterphysical properties of brown forest soils In Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories : Collection of scientific papers. Lviv: Publishing center Ivan Franko National University of Lviv, 1 (11), 311–328. https://doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3214. (In Ukrainian).

Lenevych, O. I., Banderych, V. Ja., Kokhanets, M. I., 2021. Assessment of recreational impacts on soils along the tourist trail “Walking through the legendary Tustan”. In Scientific Bulletin of UNFU, 31, 6, 62‒67. https://doi.org/10.36930/40310609 (In Ukrainian).

Maryskevich, O. H., Shpakivska, I. M., Puka, E. O., 2007. Peculiarities of the dynamics of physico-chemical and biotic soil parameters. In Conceptual principles of sustainable development of the mountain region. Lviv: Polly, 106‒115. (In Ukrainian).

Oliynyk, V. S., Tkachuk, O. M., 2016. Changes in the soil protective properties of Precarpathian forests under the influence of selective and continuous felling In Scientific Bulletin of National Technical University of Ukraine, 26.10, 8‒16. (In Ukrainian).

Pankiv, Z., 2012. Evolution of land use in Ukraine: monograph. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 188 (In Ukrainian).

Primak, I. D., Primak, O. I., 2008. History of development and formation of primitive farming systems in Ukraine In Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series Biology, 24, 221‒226. (In Ukrainian).

Chornobai, Yu. M., 2000. Transformation of plant phytodetrite in natural ecosystems Lviv: DPM NAN Ukrainy, 352. (In Ukrainian).

Shpakivska, I. M., Storozhuk, I. M., 2017. Changes in soil properties in the process of spontaneous silvatization of former arable lands in the territory of the Upper Dniester Beskids (Ukrainian Carpathians) In Bulletin of Lviv University. Geographical series, 51, 382–389. (In Ukrainian).

Alexander, V. P., Volker, C. R., Matthias, B., Tobias, K., Daniel, M., 2012. Effects of institutional changes on land use: Agricultural land abandonment during the transition from state-command to market-driven economies in post-Soviet Eastern Europe In Environ. Res. Lett, 7. URL : http://silvis.forest.wisc.edu/wp-content/uploads/pubs/SILVIS/erl12_2_024021_0.pdf

Cramer, V., Hobbs, R. J., Standish, R. J., 2008. What’s new about old fields? Land abandonment and ecosystem assembly. In Trends Ecol. Evol, 23, 104–112.

Głab, T., 2014. Effect of soil compaction and N fertilization on soil pore characteristics and physical quality of sandy loam soil under red clover/grass sward In Soil and tillage research, 144, 8‒19.

Hou, S., Xin, M., Wang, L., Jiang, H., Li, N., Wang, Z., 2014. The effects of erosion on the microbial populations and enzyme activity in black soil of northeastern China In Acta ecologica sinica, 34 (6), 295‒301.

Kobler, A., Kusar, G., Hocevar, M., 2004. Detection and prediction of spontaneous afforestation using multispectral satellite data and GIS methods In Zbornik gozdarstva in lesarstva (Slovenia), 277‒308.

Kobler, A., Cunder, T., Pirnat, J., 2005. Modelling spontaneous afforestation in Postojna area, Slovenia In Journal for Nature Conservation, 13 (2), 127‒135.

Maryskevych, O., Shpakivska, І., 2011. The influence of pastoral use on soil properties in the Skolskie Beskids (Ukrainian part of the Eastern Carpathians) In Roczniki Bieszczadzkie, 19, 349–357. (In Polish).

Nóbrega, RLB., Guzha, A. C., Torres, G. N., Kovacs, K., Lamparter, G. et al., 2017. Effects of conversion of native cerrado vegetation to pasture on soil hydro-physical properties, evapotranspiration on and streamflow on the Amazonian agricultural frontier. In PLoS ONE, 12(6). URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0179414

Ozalp, M., Erdogan Yuksel, E., Yuksek, T., 2016. Soil property change after conversion from forest to pasture in mount Sacinka, Artvin, Turkey. In Land degradation and development, 27 (4), 1007‒1017.

Ruskule, A., Nikodemus, O., Kasparinskis, K., 2013. Perception of spontaneous afforestation of abandoned farmland by locals and experts in Latvia. URL : https://iale2013.eu

Saviozzi, A., Levi-Minzi, R., Cardelli, R., Riffaldi, R., 2001. A comparison of soil quality in adjacent cultivated, forest and native grassland soils. In Plant and soil, 233, 251‒259.

Yáńez-Díaz, M., Cantú-Silva, I., González-Rodríguez, H., Sánchez-Castillo, L., 2022. Effects of land use change and seasonal variation in the hydrophysical properties in Vertisols in northeastern Mexico In Soil use and management, 38 (4). URL : https://bsssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/sum.12500
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2022.1.3833

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.